Prekių/paslaugų pirkimo - pardavimo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes, paslaugas el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
Pirkimas-pardavimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma įvykęs, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių/paslaugų užsakymą, jį apmoka, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių
1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs užsakymą, nurodęs pristatymo adresą (fizinėms prekėms), pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti fizines prekes, paslaugas  el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, paslaugas  2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti, taip pat reklamos ir rinkodaros tikslais.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti fizines prekes, paslaugas el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas fizines prekes, paslaugas ir už jas sumokėti nurodytą kainą.
Pirkėjas privalo laikytis nurodytų terminų, kurie nurodyti konkrečiuose renginių skelbimuose ir informaciniuose laiškuose.
Nurodyti mokymų peržiūros terminai yra neperkeliami/nepratęsiami.
Pirkėjas, įsigyjęs paslaugą, įsipareigoja laikytis šių reikalavimų: fotografuoti, daryti audio/video įrašus, filmuoti paskaitas, kopijuoti, platinti medžiagą, naudoti komerciniais tikslais – griežtai draudžiama.
Jūs negalite atgaminti, kopijuoti, platinti, saugoti medžiagos iš paskaitų peržiūros platformų, svetainės – jei jums nėra duotas aiškus raštiškas sutikimas tai padaryti.

Visa suteikiama medžiaga/informacija yra įmonės intelektualinė nuosavybė. Naudodamiesi svetaine, paslaugomis jūs pripažįstate, kad tokią medžiagą saugo galiojantys Lietuvos Respublikos ir Tarptautiniai intelektinės nuosavybės bei kiti įstatymai.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės, vidinių grupių darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis paslaugomis/el. parduotuve, vidinėmis grupėmis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją/prisijungimus.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas fizines prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą į nurodytą sąskaitą už fizinę prekę, paslaugą.
5.3. Prekių, paslaugų  kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kurie nurodyti paslaugų skelbime ar pateiktoje apmokėjimo sistemoje.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs fizinę prekę, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Fizinės prekės yra siunčiamos per Pardavėjo nurodytą siuntėją.
6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui fizines prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų fizinių prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu fizinės prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti – fizinės prekės gavimo dieną – Siuntėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje.
Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją – fizinės prekės gavimo dieną – jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos fizinės prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo nedelsiant  kreiptis į siuntėjo klientų aptarnavimo centrą.
Fizinės prekės gavimo dieną neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją.

7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės, paslaugos duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės, paslaugos aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios fizinės prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių/paslaugų grąžinimas ir keitimas.
8.1. Išpakuotos fizinės prekės  yra nekeičiamos ir negrąžinamos.
Išpakuota prekė praranda savo prekinę vertę.
Mokestis už prekes, paslaugas, mokymus neperkeliamas ir negrąžinamas nuo Pirkėjo apmokėjimo dienos už prekę, paslaugą, mokymus.
Pirkėjas privalo laikytis nurodytų terminų, kurie nurodyti konkrečiuose renginių skelbimuose ir informaciniuose laiškuose.
Mokymų peržiūros terminai yra neperkeliami/nepratęsiami. Pirkėjas prieš pirkimą yra supažindintas su šiomis sąlygomis.
Pirkėjas įsigijęs paslaugas, mokymus,  prekes, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis ir neginčijamai su jomis sutinka.
Pardavėjas pasilieka teisę keisti, perkelti paslaugų datas.
Mokestis už paslaugas (atskaičius bankinius mokesčius) grąžinamas dėl neįvykusios paslaugos ar nenumatytų ir nuo Pardavėjo valios nepriklausančių aplinkybių.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve, paslaugomis. Pirkėjas, įsigyjęs paslaugas sutinka, kad fotografuoti, daryti audio/video įrašus, filmuoti paskaitas, kopijuoti, platinti medžiagą, naudoti komerciniais tikslais – griežtai draudžiama.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas, pirkimo sąlygas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, neteisingai pateiktų duomenų, laiku neatliktos registracijos.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

Jūsų erdvė >

Jungtis prie mokymosi aplinkos

Informacija | Registracija

Vilnius

+37068840418

Susisiekime