Ezoteriko etikos ir garbės kodeksasEZOTERIKO ETIKOS IR GARBĖS  KODEKSAS
 


1. Ezoteriko etikos ir garbės kodekso paskirtis – skatinti mokyklos studentus ir su mokykla susijusius asmenys laikytis garbės ir orumo prioriteto, savo veikloje vadovautis visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės sampratomis.

2. Mokyklos studentai ir su mokykla susiję asmenys:
 
  • Vadovaujasi atsakingo sąžiningumo, pavyzdingo elgesio, pagarbos žmogui ir įstatymui principais.
  • Remdamiesi visuomenės pripažintomis dorovės ir teisės normomis, turi ugdyti       demokratiškumą, visų ezoterinių veiklos sričių kultūrą, derinti skirtingus           interesus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių.
  • Turi padėti ugdyti pradedantiesiems ezoterikams kultūringo elgesio, atsakingumo, savitarpio pagalbos ir pagarbos įgūdžius.
  • Siekia, kad elgtųsi sąžiningai ir atsakingai.
  • Santykius su klientais grindžia sąžiningu ir atsakingu įsipareigojimų vykdymu, abipusiu bendradarbiavimu ir pagarba.
  • Nepriekaištingai reprezentuoja visuomenei ezoterines žinias, siekia profesinio tobulėjimo, savo veikla stiprina teigiamą Ezoteriko įvaizdį.
  • Siekia, kad asmenys, užsiimantys ezoterine praktika  turėtų tinkamą ezoterinį išsilavinimą, nuolat keltų kvalifikaciją.
  • Neskleidžia melagingos ar neobjektyvios informacijos.
  • Siekia konkuruoti sąžiningai, vadovaudamiesi verslo etikos/Ezoteriko etikos principais ir laikydamiesi veikiančių įstatymų.
  
 
 

 
Sekite mus per Facebook
Draugai

Netradicinė terapija
Netradicinė terapija

Kontaktai

VšĮ AUKŠTOJI EZOTERIKOS MOKYKLA
Įm. k. 302827083
Tel.: +370 688 40418
ezoterikosmokykla@gmail.com

FACEBOOK:

AUKŠTOJI EZOTERIKOS MOKYKLA
Aukštoji Ezoterikos Mokykla - Online
Savęs pažinimo link akademija
TARO akademija
Eglės Horoskopai
Eglės ASTROLOGIJOS Akademija

INSTAGRAM:

aukstoji_ezoterikos_mokykla
astrologe_egle